Gabiony – montaż

Prawidłowe zmontowanie kosza gabionowego jest warunkiem zachowania jego wysokiej jakości oraz długiego okresu użytkowania. W celu zachowania jak najlepszych walorów użytkowych, montaż powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną w tego rodzaju konstrukcjach brygadę montażową.

Czynności montażowe:

a) Wyznaczenie i przygotowanie podłoża.

b) Wbetonowanie słupów stabilizujących (czynność tę możemy pominąć jeżeli istnieje możliwość wykorzystania istniejących słupków po poprzednim ogrodzeniu).

c) Skręcanie kosza (w celu uniknięcia uszkodzenia, kosz powinien być skręcany w miejscu docelowym aby uniknąć przenoszenia dużej konstrukcji). Do skręcenia kosza gabionowego należy użyć śruby zamkowej M6 x 16 z odpowiednią nakrętką i podkładką. Zestaw śruby, nakrętki i podkładki powiększonej gwarantuje prawidłowo wykonane skręcenie (szkic poniżej).

Instrukcja prawidłowego skręcenia ścian gabionu

d) Mocowanie słupów stabilizujących do konstrukcji kosza(sposób mocowania słupa). W celu przykręcenia słupów stabilizujących do konstrukcji kosza należy użyć poprzeczki oraz blaszki mocującej (szkic poniżej).

Zestaw mocujący do słupa

e) Zasypanie kosza wybranym kruszywem. Przed rozpoczęciem zasypywania należy upewnić się że wszystkie elementy są z sobą prawidłowo połączone a skręcona konstrukcja jest stabilna. Przy zasypywaniu należy pamiętać aby kruszywo wysypywane było z możliwie najniższej  wysokości ( w przypadku niektórych rodzajów kamieni konieczne będzie ręczne korygowanie ułożenia kamienia, tak aby nie wystąpiły prześwity, co ma negatywny wpływ na efekt końcowy).

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac związanych ze skręcaniem koszy należy upewnić się że przygotowane podłoże jest należycie wypoziomowane i utwardzone ( jeżeli do utwardzenia użyto wylewki betonowej to musimy sprawdzić czy jest ona już  odpowiednio wyschnięta a wbetonowane słupki zupełnie sztywne). Napełnianie kosza kruszywem rozpoczynamy dopiero po prawidłowym zamocowaniu słupków do konstrukcji kosza, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo przechylenia się obciążonego kosza.